Home>Fleet & Mobility Management

Fleet & Mobility Management

Uitbesteden met een gerust gevoel

Wagenparkbeheer wordt steeds complexer

Wagenparkbeheer vraagt steeds meer van u. Denk bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen, verduurzaming, flexibilisering of Mobility As A Service (MAAS). Of de continu veranderende wet- en regelgeving. Dat alles heeft ook veel impact op uw kostenmanagement, terwijl mobiliteit al een aanzienlijke kostenpost is. Wagenpark beheren evolueert dan ook razendsnel naar mobiliteit regisseren. Fleet Support biedt u daarvoor de vereiste structurele, specialistische ondersteuning en een flexibele ICT-oplossing.

Wagenparkbeheer in optima forma

Uitbesteding van het fleet management betekent dat u het operationele en/of tactische beheer van uw wagenpark laat uitvoeren door Fleet Support. Simpel gezegd: u bepaalt het beleid en wij voeren het voor u uit. Alles wordt tot in detail voor u geregeld met een compleet dienstenpakket. Van administratie, operationeel beheer en tactische controles tot tactisch management en strategisch advies. Het resultaat: zorgeloze mobiliteit tegen de laagst mogelijke total cost of mobility.

  Kosten beheersen

  Altijd maximale grip op uw mobiliteitsbudget

  Flexibel meebewegen

  Mobiliteitsbeleid slim afstemmen op de ontwikkelingen

  Kennis van zaken

  Moeiteloos wegwijs in nieuwe mobiliteit