Internationaal

Heeft u meerdere lokale wagenparken over de grens, of verspreid door Europa? Dan wilt u natuurlijk graag meer inzicht in het beheer ter plekke. Is uw mobiliteitsbeleid in elk land actueel? Zijn uw contracten en leaseprijzen de beste in hun klasse? Fleet Support kent alle ins en outs van internationaal fleet management. 

Enkele mogelijkheden voor uitbesteding aan Fleet Support zijn:

Operationele ondersteuning
Fleet Support verzekert u van het juiste ontwerp en foutloze implementatie en uitvoering van uw mobiliteitsbeleid. We zorgen voor tijdige bestelling van nieuwe leaseauto’s en houden grip op uw leasemaatschappijen.

Kwaliteitsbeheer en risicobeperking
We bewaken de kritieke prestatie-indicatoren van uw service level agreement met de leasemaatschappij.

Fleet Desk
Uw medewerkers kunnen met hun specifieke vragen over wagenparkbeheer en mobiliteit bij onze Fleet Desk met Engelstalige specialisten terecht.

Kwartaalrapportages
Elk kwartaal ontvangt u van ons een managementrapport. Hierin krijgt u een helder beeld van de actuele status van uw internationale wagenpark. U krijgt inzicht in onder meer de total cost of ownership,CO-emissiewaarden en de serviceniveaus. 

Administratieve verwerking
Facturen afhandelen en autokosten in mindering brengen op salarissen vraagt om grote zorgvuldigheid. We controleren, corrigeren en registreren alle inhoudingen die we van uw leasemaatschappij ontvangen.

Kosten beheersen

Altijd maximale grip op uw mobiliteitsbudget

Flexibel meebewegen

Mobiliteitsbeleid slim afstemmen op de ontwikkelingen

Kennis van zaken

Moeiteloos wegwijs in nieuwe mobiliteit