Advanced Training Fleet & Mobility 

Dé kennis update voor de professional

Hoe houdt u grip op alle facetten van fleet- en mobiliteitsmanagement? Welke beleidskeuzes moet u overwegen, hoe kiest u de aangewezen leverancier en hoe borgt u de gemaakte afspraken? Til uw kennis direct naar een duidelijk hoger niveau. Natuurlijk komen de nieuwste ontwikkelingen ook voorbij, zoals de elektrische auto, mobiliteitsbudgetten en privélease. Na deze training bent u in staat strategisch te anticiperen tijdens de race naar de mobiliteit van morgen. 

 

Wat levert deze training u op?
– U bent in staat een toekomstvisie en beleid op te stellen.
– U krijgt gevorderde kennis om effectief op kosten te besparen.
– U kunt moeiteloos bepalen welke leasemaatschappij de beste keuze is.
– U weet het afgesproken prijs- en serviceniveau te monitoren en te borgen.

Het programma

Blok 1: Mobiliteitsbeleid
– Welke beheervorm past u het beste
– Welke componenten kunt u opnemen in de leasedienstverlening
– Uitbesteden van werkzaamheden
– Operationele, tactische en strategische werkzaamheden
– Calculatiemethoden
– Eigen bijdrage en excessieve gebruikskosten medewerkers
– Norm en werkelijk verbruik
– Signalering en sturing


Blok 2: Kostenbeheersing

– Toekenningscriteria leaseauto
– Afweging beleid autokeuze
– Merkenbeperking
– Brandstofkeuze
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen
– Hoe houdt u grip op brandstofkosten?


Blok 3: Keuze en controle leasemaatschappij

– Formuleren beleidsuitgangspunten
– Wat zijn uw doelstellingen?
– Aandachtspunten bij het selectieproces
– Tips & tricks voor het selecteren van een leasemaatschappij
– Projectaanpak en praktijkervaringen
– Inhoud price- en service level agreement
– Borgen overeengekomen prijsniveau
– Borgen overeengekomen dienstverlening
– Meten van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)

 

Aanmelden

Contactformulier

  Kosten beheersen

  Altijd maximale grip op uw mobiliteitsbudget

  Flexibel meebewegen

  Mobiliteitsbeleid slim afstemmen op de ontwikkelingen

  Kennis van zaken

  Moeiteloos wegwijs in nieuwe mobiliteit