Advanced Training Fleet & Mobility 

Dé kennis update voor de professional

Hoe houdt u grip op alle facetten van fleet- en mobiliteitsmanagement? Welke beleidskeuzes moet u overwegen, hoe kiest u de aangewezen leverancier en hoe borgt u de gemaakte afspraken? Til uw kennis direct naar een duidelijk hoger niveau. Natuurlijk komen de nieuwste ontwikkelingen ook voorbij, zoals de elektrische auto, mobiliteitsbudgetten en privélease. Na deze training bent u in staat strategisch te anticiperen tijdens de race naar de mobiliteit van morgen. 

 

Wat levert deze training u op?
– U bent in staat een toekomstvisie en beleid op te stellen.
– U krijgt gevorderde kennis om effectief op kosten te besparen.
– U kunt moeiteloos bepalen welke leasemaatschappij de beste keuze is.
– U weet het afgesproken prijs- en serviceniveau te monitoren en te borgen.

Het programma

Blok 1: Mobiliteitsbeleid
– Welke beheervorm past u het beste
– Welke componenten kunt u opnemen in de leasedienstverlening
– Uitbesteden van werkzaamheden
– Operationele, tactische en strategische werkzaamheden
– Calculatiemethoden
– Eigen bijdrage en excessieve gebruikskosten medewerkers
– Norm en werkelijk verbruik
– Signalering en sturing


Blok 2: Kostenbeheersing

– Toekenningscriteria leaseauto
– Afweging beleid autokeuze
– Merkenbeperking
– Brandstofkeuze
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen
– Hoe houdt u grip op brandstofkosten?


Blok 3: Keuze en controle leasemaatschappij

– Formuleren beleidsuitgangspunten
– Wat zijn uw doelstellingen?
– Aandachtspunten bij het selectieproces
– Tips & tricks voor het selecteren van een leasemaatschappij
– Projectaanpak en praktijkervaringen
– Inhoud price- en service level agreement
– Borgen overeengekomen prijsniveau
– Borgen overeengekomen dienstverlening
– Meten van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)

 

Tarieven
Juni (online) – € 595,-
September, november – € 795,-

Aanmelden

  Kosten beheersen

  Altijd maximale grip op uw mobiliteitsbudget

  Flexibel meebewegen

  Mobiliteitsbeleid slim afstemmen op de ontwikkelingen

  Kennis van zaken

  Moeiteloos wegwijs in nieuwe mobiliteit