26.06.20

Corona verandert zakelijke mobiliteit

Vrijwel iedereen is het er over eens dat zakelijke mobiliteit door Corona aanzienlijk zal veranderen. Onze commercieel Directeur Jaap van Daalen deelde zijn visie hierover in een interview aan Mobility Wereld.

Jaap van Daalen: zakelijke mobiliteit verandert in hoog tempo, blijvend. En het wordt er niet eenvoudiger op. Niet alleen bestaat er al een grote complexiteit in het aanbod van mobiliteit, ook thuiswerken en “waar mag ik werken” gaat tot de reële mogelijkheden behoren. De kosten van zakelijke mobiliteit zijn na personele kosten en gebouwgerelateerde kosten de hoogste voor organisaties. Is er een relatie tussen de gebouwkosten en de mobiliteitskosten? Wat is de wens van de werkgever? En die van de werknemer? Wat wordt de normaal?

13.05.19

Elektrisch rijden wordt de norm, mobiliteitsbudget populairder

Elektrisch rijden wordt de norm, mobiliteitsbudget populairder

In 2025 is meer dan 40% van de zakelijke fleet volledig elektrisch. Het mobiliteitsbudget begint eindelijk aan populariteit te winnen en werkgevers zijn niet echt bezig met beleid en uitvoering als het gaat om verkeersveiligheid.

Dat zijn enkele conclusies uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2019 dat deze week is gepresenteerd door Eric Vousten van VMS | Insight tijdens het Driving Business Event van Automobiel Management.

EV WORDT DE NORM

Het NZO brengt jaarlijks de situatie in kaart omtrent zakelijke mobiliteit in Nederland. Het onderzoek werd dit jaar uitgevoerd onder 760 bedrijven en 2.396 berijders. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat elektrisch rijden de norm begint te worden. Bedrijven zijn behoorlijk positief over volledig elektrische aandrijving en staan het veel vaker toe. De Tesla Model 3 is erg populair, maar ook modellen als de elektrische Kia Niro en Hyundai Kona staan hoog op het verlanglijstje.

TRENDBREUK

Een trendbreuk ten opzichte van vorige jaren is de toegenomen populariteit van het mobiliteitsbudget. De afgelopen jaren was een schijnbare tegenstelling zichtbaar: bedrijven bieden vaker een mobiliteitsbudget aan, maar zakelijke rijders liepen er niet warm voor. Dit jaar is dat anders: gebruik en interesse liggen beduidend hoger dan in voorgaande jaren. De nieuwe leasefietsregeling is bij werkgevers echter nog vrij onbekend, 40% van de bedrijven verwacht de regeling aan te bieden. De belangstelling onder zakelijke rijders is op dit moment echter nog laag.

05.11.19

EV made simple: in 4 stappen vergroenen en besparen

Steeds meer fleet managers krijgen te maken met elektrische voertuigen in hun vloot. Wanneer stapt u over naar een elektrisch voertuig en hoe zet u die optimaal in? Dat lijkt een complexe vraag. Fleet Support en Moove Connected Mobility maken het makkelijk. In vier slimme stappen stapt u over. Een combinatie van data, advies, implementatie en monitoring.

27.01.20

Fiets van de zaak | Nieuwe vorm van zakelijke mobiliteit

Als werknemer/werkgever is het bijna niet meer bij te houden wat voor opties er zijn op het gebied van zakelijke mobiliteit en wat de consequenties zijn van het gebruik ervan. Fleet Support inventariseert graag samen met u of het in 2020 interessant is om gebruik te maken van de nieuwe ‘fiets van de zaak’ regeling.

FIETS VAN DE ZAAK

Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels omtrent de ‘fiets van de zaak’ in werking. Het kabinet is van mening dat ‘een fiets gebruiken voor zakelijk vervoer’ goed is voor het milieu. De huidige regeling, die sinds 2015 bestaat, wordt daarom met ingang van 2020 vervangen. Centraal staat een versimpelde methode om privégebruik te belasten om daarmee het gebruik van de regeling veel simpeler te maken.

WOON/WERK VERGOEDING

Voor een ‘fiets van de zaak’ wordt in principe geen woon-werk vergoeding meer gegeven. En dat is wellicht ook wel logisch, aangezien de (zakelijke) fiets juist bedoeld is voor dat woon-werkverkeer. Bij een auto van de zaak vervalt de woon/werk vergoeding immers ook. Maar er is wel een verschil tussen de auto en de fiets van de zaak: de fiets zal waarschijnlijk niet altijd gebruikt worden voor woon/werkverkeer. Bij slecht weer pak je misschien toch de privé-auto of het OV. Daarom is die spelregel inmiddels iets genuanceerd: bij woon/werkverkeer dat niet met de ‘fiets van de zaak’ wordt uitgevoerd mag alsnog een vergoeding verstrekt worden. Daarmee is, helaas, de vereenvoudiging van administratie weer wat verder weg.

VOOR WIE IS DE NIEUWE REGELING GUNSTIG?

Er zijn twee groepen medewerkers waarvoor een ‘fiets van de zaak’ gunstig kan zijn:

  • De werknemer die dichtbij werk woont en daarom geen of heel weinig woon/werkvergoeding krijgt;
  • De leaserijder die de vrijheid heeft om naast een leaseauto ook voor een leasefiets te kiezen.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE LEASEFIETS

De leasefiets is een relatief nieuw fenomeen en daar horen ook wat specifieke aandachtspunten bij:

  • Aanzienlijke prijsverschillen. Er zitten echt forse prijsverschillen tussen de leasetarieven van tweewielers van verschillende leasemaatschappijen. Shoppen loont dus
  • Geen standaard onderdeel van keuzeportal. Auto’s zijn in alle maten en soorten te berekenen, leasefietsen zijn echter nog een handmatige keuze.
  • Andere leveranciers. Naast de reguliere leasemaatschappijen zijn er ook andere aanbieders van leasefietsen. Op zich natuurlijk prima, maar wel een extra factuur- en data stroom en een extra leverancier te managen.
  • HR administratie. Vanwege de bijtelling komt er een extra salarismutatie in de HR systemen. Maar die is daar vaak niet op ingericht, er kan simpelweg maar 1 object (auto) aan een medewerker gekoppeld worden.

OP WEG GEHOLPEN OF JUIST DE WEG KWIJT?

In ons whitepaper ‘Fiets van de zaak’ vindt u heldere informatie over de mogelijke voor- en nadelen die deze nieuwe vorm van zakelijke mobiliteit biedt.

15.10.20

Fleet Support aan de slag voor Koninklijke BAM Groep

Fleet Support heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Koninklijke BAM Groep. Met een wagenpark van circa 5.500 leaseauto’s in Nederland heeft BAM het grootste wagenpark uit de bijna 30-jarige geschiedenis van Fleet Support.

Fleet Support gaat middels haar Lease Rate Monitor (LRM) de leasetarieven van alle nieuw in te zetten leaseauto’s voor BAM in Nederland monitoren. Met LRM worden de leasetarieven van nieuw ingezette leaseauto’s gecontroleerd en vergeleken met de prijsafspraken, die BAM met haar leasemaatschappij heeft gemaakt. LRM toetst de risicocomponenten van leasecontracten, zoals restwaarde, reparatie, onderhoud en banden en borgt het prijsniveau hiervan. Hierbij wordt de database van Fleet Support gebruikt, waarin circa 65.000 actieve leasecontracten zitten. Fleet Support levert hiermee een belangrijke bouwsteen voor de uitvoering van de één-leverancier-strategie (‘single-vendor’’ –strategie) van BAM met betrekking tot lease en fleet management, waarmee BAM significante efficiencyvoordelen weet te realiseren.

01.04.20

Fleet Support vraagt leasemarkt om overleg en begrip

Van het invoeren van een bestelstop voor leaseauto’s tot het niet meer betalen van brandstofvoorschotten. De maatregelen die fleetowners ten tijde van corona kunnen nemen om in te grijpen op de mobiliteitskosten zijn talrijk. Maar de steun van de leasemaatschappij daarbij is wel noodzakelijk. Jaap van Daalen van Fleet Support ziet in korte tijd een ‘nieuwe werkelijkheid’ ontstaan. En roept leasemaatschappijen op geen eenzijdige beslissingen te nemen!

Topdrukte momenteel bij ’s lands grootste onafhankelijke fleetmanagement organisatie Fleet Support. Het beheert in totaal zo’n 60.000 voertuigen van diverse klanten, waarbij een klein deel van die klanten in deze coronatijd puur aan het overleven is. Klanten die vooral in de ergst getroffen sectoren werkzaam zijn, zoals de horeca en de luchtvaart. Maar alle overige klanten nemen ook maatregelen, weet Van Daalen. Uit kostenoverwegingen, waarbij er momenteel natuurlijk ook een forse afname is in de mobiliteitsbehoefte. “Bedenk dat mobiliteit voor een bedrijf zich altijd in de top 5 van grootste kostenposten bevindt. Daar valt tijdens zo’n acute crisis als nu veel te halen”, aldus van Daalen. “Er worden nu immers ook nauwelijks kilometers gemaakt”.

In een brief aan alle klanten, die vorige week de deur uit is gegaan, somt Fleet Support een aantal adviezen op. De meest gehanteerde is het invoeren van een bestelstop voor nieuwe leaseauto’s. Einde-contractauto’s worden niet vervangen en aflopende contracten worden, waar mogelijk, verlengd. Volgens Van Daalen zijn er nu genoeg stilstaande lease- of poolauto’s beschikbaar die kunnen worden ingezet waar nodig. “Tel daarbij op de leaseauto’s die misschien eens per week worden gebruikt voor een boodschap. Hoe erg is het dan om bijvoorbeeld een leaseauto van een werknemer tijdelijk te vervangen door een poolauto?”

BRANDSTOFVOORSCHOTTEN EN HERCALCULATIE

Maar ook voor het bestaande wagenpark zijn er maatregelen. Bijvoorbeeld het afschaffen van brandstofvoorschotten, waarbij vooraf de brandstofkosten worden betaald voor het eerder opgegeven (geschatte) aantal kilometers. “Die kilometers worden veelal niet meer gemaakt, beter zou zijn de brandstofkosten achteraf te betalen op basis van werkelijk getankte liters. Of als leasemaatschappijen daar moeilijk over doen, per maand afrekenen in plaats van per kwartaal. Dat komt de cashflow van een bedrijf direct ten goede.” Datzelfde geldt overigens ook voor OV-abonnementen. Die moeten fleetowners per direct cancelen en gewoon per rit gaan afrekenen, bijvoorbeeld via een mobiliteitspas. “Dat scheelt in veel geld”, aldus Van Daalen.

Lees hier het gehele artikel.

27.01.20

Leasing en bijtelling | Hoe zit het nou eigenlijk?

Met enige regelmaat wordt onze kennis naar een hoger plan getild. Zo hebben we pas ons weer laten bijpraten over alle actuele fiscale aspecten. En die zijn er genoeg: de leasefiets bijvoorbeeld, of de aanpassingen in bijtelling voor elektrische voertuigen. Wist u dat die bijtelling langzaam maar zeker omhoog gaat? Van 8% volgend jaar naar 12% in 2021 en dan naar 16% voor de jaren daarna. Uiteindelijk moet in 2026 de bijtelling voor alle auto’s op 22% zijn uitgekomen.

MAAR HOE DAN?

Dat zouden dan eigenlijk alleen volledig elektrische en waterstofauto’s moeten zijn, want tegen die tijd zijn er domweg geen benzine of diesels meer nieuw te koop. En iedereen heeft al weleens iets gehoord over de leasefiets, vanaf 2020 te kiezen met 7% bijtelling. Maar in de oorspronkelijke plannen was opgenomen dat er geen woon/werk vergoeding meer is toegestaan als je een fiets van de zaak krijgt. Dat was niet zo handig, want voor medewerkers met een iets hogere woon/werkafstand leek zo’n leasefiets dan geen gunstige keuze. Inmiddels weten we echter dat die woon/werk vergoeding -onder bepaalde condities- toch nog in stand mag blijven.

NIET MEER BIJ TE HOUDEN

Als werknemer/werkgever is het bijna niet meer bij te houden wat voor opties er zijn op het gebied van zakelijke mobiliteit en wat de consequenties zijn van het gebruik ervan. Fleet Support inventariseert graag samen met u of het in 2020 interessant is om gebruik te maken van de nieuwe ‘fiets van de zaak’ regeling.

17.03.20

Maatregelen Corona-virus

Het nieuws rondom de verspreiding van het Corona-virus zal u niet ontgaan zijn. Als Fleet Support voelen wij ons mede verantwoordelijk voor de gezondheid van onze medewerkers en vinden wij het belangrijk om in deze pro-actief te handelen en niet af te wachten hoe de huidige situatie zich verder gaat ontwikkelen. Dat is de reden dat wij hebben besloten maatregelen te nemen om zo eventuele besmetting van onze medewerkers te voorkomen.

MAATREGEL
Gisteren heeft het kabinet besloten dat o.a. alle scholen en kinderdagverblijven tot 6 april a.s. worden gesloten. Dit is i.c.m. de ontwikkeling van het Corona virus, voor ons de aanleiding om met ingang van morgen ons kantoor te sluiten tot bovengenoemde datum. Daarom werken vanaf heden (17/3) alle medewerkers vanuit huis met uitzondering van een kleine noodbezetting.

Het is de verwachting dat veel bedrijven zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van de Corona crisis. Wij als Fleet Support streven ernaar om onze klanten en hun medewerkers maximaal te blijven ontzorgen in deze buitengewone periode.

Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan zullen we verdere maatregelen nemen en u hiervan uiteraard op de hoogte brengen.

10.07.20

Nieuwe WLTP-regel verrassende ‘leaseprijs verhoger’

Fabrikanten moeten de brandstof verbruikcijfers baseren op zogenaamde WLTP normen, met een meetmethode die redelijk bij de praktijk in de buurt komt. Vanuit het verbruik wordt ook de CO2 uitstoot bepaald en die is weer van belang voor het BPM bedrag, onderdeel van de aanschafwaarde.

Voor auto’s die vanaf 1 juli worden afgeleverd gaat een aanvullende regel gelden. Naast de standaard BPM op de auto zelf wordt er ook een BPM bedrag toegerekend aan fabrieksopties die worden toegevoegd. Een auto krijgt als het geproduceerd is een ‘geboortedocument’ waarin de exacte CO2-uitstoot van deze specifieke auto inclusief eventuele opties staat. Op basis hiervan wordt de BPM berekend.

Meer opties = meer belasting

Bij de WLTP meting wordt bepaald of een optie tot meer CO2-uitstoot (hoger verbruik) leidt. Dit komt bijvoorbeeld door toename gewicht of andere stroomlijn van de auto. Soms kunnen er meerdere opties in allerlei combinaties aangevinkt worden, dan kan het lastig worden de CO2-uitstoot en de prijs te bepalen. Van standaard uitvoeringen waarvan de CO2-uitstoot bekend is kan een dealer op voorhand de prijsopgave doen. Wordt het complexer dan bieden veel merken en leasemaatschappijen een carconfigurator waarin opties aangevinkt kunnen worden om de juiste CO2-uitstoot te bepalen en daarmee het BPM-bedrag en de prijs. Logischerwijs kiezen importeurs voor beperking van opties en pakketten, juist om meer duidelijkheid te creëren. Gevolg is ook dat de “basisuitvoering” al een zeer complete uitvoering, wel met een fors prijskaartje. Trendsetter Volkswagen komt al met prijsverhogingen tot 2000 euro en sommige optiepakketten verdwijnen. De meeste merken zullen volgen.

Stijging leasetarieven

Naast de stijging van de aanschafwaarde, staat de restwaarde juist onder druk. De occasionmarkt is vrijwel stilgevallen, leasemaatschappijen moeten forse verkoopverliezen incasseren. Dus wordt de restwaarde naar een lager niveau bijgesteld. Per saldo stijging van leasetarieven dus.

Gevolgen voor de fleet manager

Het zijn natuurlijk sowieso al roerige tijden voor de fleet manager. Bestelstop wellicht, productie opgeschort dus levertijden onduidelijk en nu dus stijgende leasetarieven. Per bedrijf en organisatie zijn de afwegingen natuurlijk verschillend. Maar wij kunnen ons voorstellen dat de geschetste ontwikkelingen eerst worden afgewacht. Nu normbedragen verhogen ligt niet voor de hand, in deze onzekere tijden.

Voor advies op maat, in uw specifieke situatie, denken we graag met u mee!

22.12.20

Stedin kiest Fleet Support en Radiuz als mobiliteitspartners

Netbeheerder Stedin werkt na een Europese aanbesteding de komende jaren met Fleet Support. Samen met zusterbedrijf Radiuz gaat Fleet Support integrale dienstverlening verzorgen voor het fleetmanagement en mobiliteitsbeheer.

Fleet Support en Radiuz gaan onder meer het wagenpark- en mobiliteitsbeheer als één geïntegreerd proces uitvoeren. Samen met Stedin worden de regie en de verdere professionalisering van de mobiliteit ontwikkeld. Omdat Fleet Support het beheer van het wagenpark en Radiuz de toegang tot het OV overneemt kan Stedin zich beperken tot een autoriserende of regisserende rol.

Advies en sturing
Fleet Support gaat alle mobiliteitsdata van Stedin samenbrengen. Stuur- en management-informatie over het mobiliteitsproces is straks eenvoudig te rapporteren en te analyseren. Hiermee kunnen strategische keuzes goed worden onderbouwd. Naast advisering over toekomstbesteding mobiliteitsbeleid, dat de komende tijd wordt geoptimaliseerd, introduceert Fleet Support een mobiliteit-servicedesk voor alle Stedin-medewerkers.

Strategische en operationele samenwerking.
Op strategisch niveau wil Stedin op basis van de integrale data en adviezen van Fleet Support slimmere mobiliteitskeuzes maken, zodat medewerkers meer reisopties krijgen dan alleen een (elektrische) auto. Onder de operationele werkzaamheden vallen het wagenparkbeheer en het faciliteren van mobiliteitskaarten met toegang tot meerdere vervoersvormen. Tegelijk kan Stedin stappen maken in duurzaamheid en kostenefficiency.

Mobiliteit van de toekomst
De strategische vraag van Stedin ligt in lijn met de missie van Mobinck, de smart mobility divisie van Autobinck waartoe Fleet Support en Radiuz behoren: het faciliteren van de mobiliteit van de toekomst..