Stedin kiest Fleet Support en Radiuz als mobiliteitspartners

Netbeheerder Stedin werkt na een Europese aanbesteding de komende jaren met Fleet Support. Samen met zusterbedrijf Radiuz gaat Fleet Support integrale dienstverlening verzorgen voor het fleetmanagement en mobiliteitsbeheer.

Fleet Support en Radiuz gaan onder meer het wagenpark- en mobiliteitsbeheer als één geïntegreerd proces uitvoeren. Samen met Stedin worden de regie en de verdere professionalisering van de mobiliteit ontwikkeld. Omdat Fleet Support het beheer van het wagenpark en Radiuz de toegang tot het OV overneemt kan Stedin zich beperken tot een autoriserende of regisserende rol.

Advies en sturing
Fleet Support gaat alle mobiliteitsdata van Stedin samenbrengen. Stuur- en management-informatie over het mobiliteitsproces is straks eenvoudig te rapporteren en te analyseren. Hiermee kunnen strategische keuzes goed worden onderbouwd. Naast advisering over toekomstbesteding mobiliteitsbeleid, dat de komende tijd wordt geoptimaliseerd, introduceert Fleet Support een mobiliteit-servicedesk voor alle Stedin-medewerkers.

Strategische en operationele samenwerking.
Op strategisch niveau wil Stedin op basis van de integrale data en adviezen van Fleet Support slimmere mobiliteitskeuzes maken, zodat medewerkers meer reisopties krijgen dan alleen een (elektrische) auto. Onder de operationele werkzaamheden vallen het wagenparkbeheer en het faciliteren van mobiliteitskaarten met toegang tot meerdere vervoersvormen. Tegelijk kan Stedin stappen maken in duurzaamheid en kostenefficiency.

Mobiliteit van de toekomst
De strategische vraag van Stedin ligt in lijn met de missie van Mobinck, de smart mobility divisie van Autobinck waartoe Fleet Support en Radiuz behoren: het faciliteren van de mobiliteit van de toekomst..