Nieuw, duurzamer mobiliteitsbeleid voor CSU

Het wagenpark verduurzamen met behoud of zelfs verbeteren van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Vanuit een groeiende duurzaamheidsbehoefte heeft CSU ons gevraagd mee te denken in een passend mobiliteitsbeleid dat perfect aansluit op deze ambitie. HR Directeur Marco Gramser en HR Projectmanager Stef Jelier van CSU kijken terug op de samenwerking met Fleet Support en het succesvolle eindresultaat.

De mobiliteitsbehoefte van werknemers centraal

CSU wil haar ecologische voetafdruk verkleinen. Bij gebrek aan fabrieken of machines binnen CSU is verduurzaming van het wagenpark een logische stap. Met een vloot van 900 voertuigen zijn er in ieder geval volop mogelijkheden om te vergroenen. Het is daarbij van groot belang dat duurzame maatregelen goed aansluiten op de persoonlijke mobiliteitsbehoefte van haar werknemers. Weten hoe medewerkers tegen (duurzame) mobiliteit aankijken, is daarom essentieel voor het formuleren van een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod.

“We hebben goed gekeken naar de behoefte van onze medewerkers”, licht Stef Jelier toe. “Samen met Fleet Support hebben we een enquête voor mobiliteit opgesteld. Waarbij we mensen die een leaseauto hebben, maar ook diegene die daar niet voor in aanmerking komen, gevraagd hebben wat ze vinden van mobiliteit. Deze bevindingen hebben we vanaf het begin meegewogen in het toewerken naar het eindvoorstel. Ook hebben we onze nieuwe ideeën voortdurend binnen de operatie getoetst om draagvlak te creëren.”

Op weg naar volledig duurzame mobiliteit

Door een projectteam samen te stellen vanuit HR, Inkoop en Financiën, is er een mobiliteitsplan ontwikkeld dat breed gedragen wordt binnen de CSU organisatie. Per 1 januari 2023 start de implementatie. CSU en haar zusterondernemingen Tzorg en Zizo gaan gefaseerd over naar 100% EV. “Vanaf volgend jaar leveren we alleen nog stekkerhybrides en EV-auto’s”, legt Stef Jelier uit. “Per 1 januari 2024 willen we in ieder geval volledig EV leveren. We gaan niet ineens ons hele wagenpark omturnen naar EV, omdat vanuit de klankbordgroep naar voren kwam dat men elektrificeren nog best wel spannend vindt. De intentie is om 2023 te gebruiken om onze mensen, in samenwerking met onze leasepartner Van Mossel, mee te nemen in de veranderingen.”

Marco Gramser kijkt met een goed gevoel naar het resultaat. “Wat ik mooi vind, is het proces naar het eindproduct. Vanuit de breedte ga je steeds specifieker. Je biedt medewerkers keuzevrijheid passend bij hun situatie, dat was voor mij vanuit HR heel belangrijk. Daarnaast ben ik blij met onze benadering van verduurzaming. Heel hard roepen dat je gaat vergroenen is één, maar het vervolgens ook doen is een tweede. Waarbij je moet oppassen dat je jezelf in je ambitie niet voorbij loopt. Kunnen we onze werknemers wel genoeg aanbieden? Lopen de ontwikkelingen mee met de behoefte die er in de organisatie is op het gebied van duurzaamheid? Je wilt mensen daarin niet teleurstellen, dus ik ben blij met de gefaseerde overgang.”

Duurzaamheid hoeft geen pijn te doen

Verduurzaming wordt soms nog steeds geassocieerd met hoge kosten of het moeten voldoen aan onrealistische doelstellingen. Marco Gramser is dan ook blij dat de gemaakte mobiliteitskeuzes binnen CSU budgettair minimaal neutraal zijn in combinatie met een realistisch implementatieplan. “Voor mij is de belangrijkste conclusie van dit traject dat duurzaamheid geen pijn hoeft te doen. De arbeidsvoorwaarden voor onze leaserijders zijn aantrekkelijker geworden en tegelijkertijd hebben we een verduurzaming doorgevoerd. We hebben ook laten zien dat we veel waarde hechten aan medewerkersparticipatie. En Fleet Support maakt daarin alles rond door het optimaal doorrekenen van modellen op basis van een bak met data, gekoppeld aan adviezen voor een succesvol mobiliteitsbeleid.”

Wil je meer weten over hoe Fleet Support jouw organisatie kan ondersteunen met het formuleren van een passend mobiliteitsbeleid? Neem contact met ons op