International Lease Rate Monitor

Steeds meer grote, internationale fleetowners willen overstappen naar 1 leasemaatschappij, in ieder geval voor Europa en soms zelfs wereldwijd. Reden daarvoor is met name de wereldwijde rapportagebehoeften en de noodzaak om de operationele processen rondom wagenparkbeheer zoveel mogelijk te vereenvoudigen en uit te besteden aan 1 partij. Om succesvol, gedurende langere tijd, met 1 leasemaatschappij te kunnen samenwerken is het ook van groot belang dat de leasetarieven marktconform zijn en blijven, ook na de tender.

De onzekerheid rondom (stijgende) leasetarieven leidt er vaak toe dat organisaties kiezen voor het multi-vendor systeem, waarbij (soms zelfs per land) met 2 of meer leasemaatschappijen wordt samengewerkt en voor elke auto een mini-competitie wordt uitgezet. Daarmee is men van continue marktwerking verzekerd. Er zit wel een groot beheersmatig nadeel aan deze constructie, het managen van al deze leveranciers, data- en factuurstromen.

Fleet Support biedt met de International Lease Rate Monitor (i-LRM) nu een internationale benchmarking tool die volledig inzicht geeft in de ontwikkeling van de risicocomponenten ‘restwaarde’, ‘reparatie, onderhoud en banden (ROB)’, welke sterk afhankelijk zijn van duur en kilometerstand. Door deze inzichten kunt u met uw leasemaatschappij in gesprek gaan over deze twee belangrijke prijselementen.

De i-LRM is gebaseerd op de Lease Rate Monitor (LRM), welke al 15 jaar succesvol uitgevoerd wordt in Nederland, door Deloitte is geaccrediteerd en door alle grote leasemaatschappijen in Nederland wordt geaccepteerd.

Meten is weten

Fleet Support voert voor uw bedrijf de i-LRM uit, waarin de ontwikkeling van de restwaarde en ROB voor de verschillende landen wordt afgezet tegen de prijsafspraak uit bijv. een tender (nulmeting). De resultaten van deze ‘prijsmetingen’ worden in de tijd gevolgd om te bepalen hoe de restwaarde en ROB zich ontwikkelen in relatie tot de Fleet Support-benchmark. 

Een prijsmeting omvat het verzamelen van gegevens, het benchmarken van deze gegevens en het rapporteren van de uitkomst aan uw Fleet c.q. Mobility Manager. Daarmee kunt u onderbouwd het gesprek aan met uw leasemaatschappij over de hoogte van de leasetarieven en, mits contractueel met uw leasemaatschappij overeengekomen, kunt u zelfs eisen dat de tarieven conform de uitkomst van de i-LRM worden aangepast in het geval deze hoger liggen dan onze meting rechtvaardigt.

Onafhankelijk en objectief

Met i-LRM bent u ook internationaal gegarandeerd van een onafhankelijke controle van uw leasetarieven. Op dit moment bouwen we met i-LRM aan de 1e internationale onafhankelijke lease database en verwachten dat deze over ongeveer 3 jaar net als LRM ‘afrekenbaar’ zal zijn richting leasemaatschappijen. De twee eerste grote internationals hebben zich inmiddels als klant aangediend bij Fleet Support met in totaal ca. 8000 leaseauto’s in circa 10 landen.

Vrijblijvend advies over de best passende oplossing voor jouw vraagstuk?

Youri van Gogh
Key Accountmanager Fleet Support