ISO-Certificeringen

Fleet Monitor B.V. geloof in kwaliteit

Omdat we het belangrijk vinden dat onze dienstverlening aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet, laten we deze periodiek auditen en certificeren door Tüv Nederland. Zo beschikken wij over zowel ISO 9001, 14001 als 27001.

ISO 9001
Fleet Monitor B.V. is sinds 2013 door TÜV Nederland gecertificeerd voor ISO 9001. De ISO 9001 certificering geeft weer dat wij succesvol een kwaliteitsmanagementsysteem hebben geïmplementeerd. De geldende normen voor kwaliteit en de verwachtingen van de klant waaraan moet worden voldaan, zijn hiermee verankerd in de gehele organisatie. Denk hierbij aan het consequent en accuraat vastleggen van werkzaamheden en de manier waarop wij inspelen op snelle veranderingen in onze omgeving en het risicobewustzijn in de gehele organisatie.

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement-systemen, een hulpmiddel dat een organisatie helpt om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit te realiseren. Het certificaat wordt alleen uitgereikt aan bedrijven met het aantoonbare vermogen om voortdurend te voldoen aan de wensen van de klant en de beschreven kwaliteitsnormen bij het leveren van producten en diensten.

ISO 14001
Fleet Monitor B.V. is naast ISO 9001 ook gecertificeerd voor ISO 14001. Hiermee willen wij als dienstverlenende organisatie onze klanten stimuleren en motiveren om hun milieuprestaties te verbeteren op het gebied van duurzame mobiliteit. Deze certificering bevestigt dat we op de goede weg zijn om onze ambities als toonaangevende regisseur op het gebied van duurzame mobiliteit te realiseren. Onze mobiliteitsdiensten geven onze klanten het gewenste inzicht in het gebruik en verbruik van diverse vervoersmodaliteiten door hun medewerkers. Hierdoor kunnen onze klanten hun MVO doelstellingen behalen. Wij leveren daar graag een bijdrage aan”.

ISO 14001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement-systemen, een hulpmiddel dat door een organisatie gebruikt wordt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 27001
Fleet Monitor B.V. vindt dataveiligheid van cruciaal belang voor een goede dienstverlening. Met ISO 27001 willen wij onze klanten aantonen dat hun gegevens bij ons in veilige handen zijn. De certificering bevestigt dat informatiebeveiliging bij ons procesmatig zijn ingericht en specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

ISO 27001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor informatiebeveiligings-systemen, een hulpmiddel dat door een organisatie gebruikt wordt om de eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen te specificeren en de uitvoering ervan te borgen