Privacy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit is het privacy beleid van Fleet Support. Uw privacy is van groot belang voor ons. Alle persoonlijke informatie die u met ons deelt, via het contactformulier op de site, telefonisch of op een andere manier wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Hieronder vindt u uitleg welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we dat doen en waarom we dat mogen. Verder kunt u zien hoe uw gegevens worden beveiligd, hoe lang deze worden bewaard en aan wie wij uw gegevens kunnen doorgeven. Uw rechten staan hierin en ook hoe wordt omgegaan met cookies en links naar andere websites. Als laatste ziet u welke versie dit is van ons privacy beleid en wat onze contactgegevens zijn, voor het geval u vragen heeft.

Wat verzamelen we?

Wij verzamelen de volgende informatie:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Waarom vragen we informatie?

Wij vragen informatie om u diensten te kunnen leveren, een betere service te kunnen geven en om een beter beeld van u te krijgen. Dit kan op verschillende manieren:

• U heeft contact met ons gezocht.
• U wilt onze nieuwsbrief per email ontvangen.
• U wilt af en toe een email met aanbiedingen ontvangen, voor nieuwe producten, diensten, evenementen of daarmee vergelijkbare zaken.
• U heeft aangegeven dat we u mogen benaderen voor marketingonderzoek.

De reden dat we deze informatie mogen opvragen, is bijna altijd omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Soms hebben wij er een zogenaamd gerechtvaardigd belang bij. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beveiliging van onze website. Een enkele keer is het een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, van Fleet Support of van een leverancier van goede naam. Onze website is verder beveiligd met een HTTPS verbinding en onze omgeving door firewalls, webfilters en virusscanners. Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 27001, de standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee worden risico’s zo klein mogelijk gehouden, als het gaat om vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gevoelige informatie. ISO 27001 is een onderdeel van onze managementsystemen ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Als u toestemming hebt gegeven worden de persoonsgegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt. Wij houden een redelijke termijn aan als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Bij een wettelijke bewaarplicht hanteren wij altijd de wettelijke termijn. Wij verwijderen persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn, als de (wettelijke) bewaartermijn is verstreken of als u daarom verzoekt – en het wettelijk is toegestaan om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Wie ontvangen uw gegevens?

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of (door)gegeven. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als dat wettelijk is toegestaan.

Wat zijn uw rechten?

U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien of laten wijzigen. Het geheel of gedeeltelijk stoppen met verwerking is ook mogelijk op uw verzoek. Verwijderen kan alleen als dat wettelijk is toegestaan. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen u om identificatie vragen, voordat wij u kunnen helpen om uw rechten uit te oefenen.

Hoe wordt omgegaan met cookies en links naar andere websites?

Deze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. Er worden ook analytische cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Dit helpt ons om het gebruik van de website te analyseren.

Wij gebruiken onderstaande cookies, u kunt hier en eventueel via de aangegeven links vinden waar deze voor dienen.

Hotjar cookies https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
Google developer cookies https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Piwik cookies https://help.piwik.pro/analytics/piwik-pro-cookies/
Facebook cookies Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Google tagmanager https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/

Onze website kunnen links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap of controle over die sites. Het privacy beleid van die websites is van toepassing als u informatie verstrekt aan die websites.

Vragen over het privacy beleid?

Bij vragen over ons privacy beleid of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u met ons contact opnemen per email. Dit kan via privacy@fleetsupport.com.

Datum laatste wijziging?

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De laatste versie staat steeds op deze website. Deze versie is geldig vanaf 1 maart 2019.