CO2-rapportage verplicht vanaf 1 januari 2024

Onze CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Dat is één van de belangrijkste pijlers uit het Klimaatakkoord uit 2019. Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is werkgerelateerd. Het kabinet wil dan ook een meetplicht voor bedrijven om de CO2-uitstoot bij te houden. Deze meetplicht is – als onderdeel van de Omgevingswet – enkele keren uitgesteld, maar gaat nu in per 1 januari 2024. Vanaf die datum moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot bij gaan houden.

Een goede voorbereiding is belangrijk. We zetten de feiten graag voor u op een rij.

Bedrijven moeten jaarlijks een rapportage aanleveren van de CO2-uitstoot van de totale mobiliteit van de medewerkers. Het gaat dan over:

  • Afgelegde kilometers woon-werk verkeer in Nederland
  • Afgelegde zakelijk kilometers in Nederland
  • De gebruikte vervoermiddelen
  • Brandstoftype per vervoermiddel

Deze registratie geldt alleen voor bedrijven met > 100 vaste werknemers en zogenaamde publieke rechtspersonen zoals gemeenten en provincies. Gedetacheerden, inhuurkrachten, vrijwilligers, uitzendkrachten en medewerkers met een nul-uren contract of deelcontract worden buiten beschouwing gelaten. Op basis van de aangeleverde gegevens berekent de overheid de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Uitdagingen

Er zijn voor de overheid nog tal van uitdagingen om de CO2-uitstoot écht goed te kunnen berekenen. Hoe wordt bijvoorbeeld om gegaan met medewerkers die met eigen vervoersmiddelen reizen, zoals auto en fiets. Ook de vastlegging van type voertuig en brandstofsoort is uitdagend bij reizen met taxi-, huur en deelvervoer. Er is dan vaak geen vastlegging van informatie en mocht die er wel zijn, dan wordt deze data (nog) niet gedeeld.

Openbaar vervoer

Een andere uitdaging is het openbaar vervoer. Onlangs is OVPay ingevoerd. Dit maakt betalen mogelijk met je pinpas of mobiel in het openbaar vervoer. OVPay registreert de dagelijkse transacties, maar maakt geen onderscheid in privéreizen of woon-werkverkeer. Dit bemoeilijkt de rapportage. Ook is er binnen het openbaar vervoer maar één norm voor CO2; er zit geen verschil tussen tram en metro en een stads/streekbus. Dit geldt overigens niet alleen voor het openbaar vervoer. Bij de berekening van de CO2-uitstoot wordt geen onderscheid gemaakt of je reist met een zuinige Toyota Aygo of een benzineslurpende V8. Kortom, bovenstaande uitdagingen en controlemechanismes heeft de overheid nog niet gereed.

Hoe nu verder? Fleet Support helpt!

Wij treffen de nodige voorbereidingen en gaan onze klanten ondersteunen. Dit doen wij niet alleen, maar juist sámen met onze klanten. Daarom zijn we inmiddels gestart met een pilot waarbij we, samen met de klant, de mogelijkheden onderzoeken. Per type voertuig of onderwerp kijken we naar oplossingen. Dit doet we stapsgewijs:

  1. Leasevoertuigen
  2. Huurvoertuigen
  3. Gezamenlijke klanten met XXImo / NS Business Card
  4. Klanten met andere mobiliteitsleveranciers
  5. Medewerkers zonder mobiliteitskaart / leaseauto

Wij houden u graag op de hoogte van de vorderingen en verwachten dit voorjaar steeds beter inzicht te hebben in de mogelijkheden. Dat betekent dat we u ook concreet kunnen adviseren en met de juiste tooling kunnen helpen. Wilt u nu al praten over dit onderwerp en/of kennis met ons delen. Neem contact op met Youri van Gogh (y.vangogh@fleetsupport.com). 

 

Relevant nieuws