‘Focus op verduurzaming bepaalt de toekomst van zakelijke mobiliteit’

Verduurzaming blijft een hot topic. En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Deze onomkeerbare trend biedt toenemende mogelijkheden voor Fleet Support om klanten op verschillende manieren te ondersteunen. Met Eric Westdorp (Manager Business Development) bespreken we de ontwikkelingen in de markt van het afgelopen jaar. En kijken we vooruit hoe we met onze duurzaamheidsproposities de groei van Fleet Support in 2023 kunnen doorzetten.  

Wat zijn voor jou de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar?

“We zien duidelijk dat de focus op verduurzaming nog verder is toegenomen. In 2021 koos 45% van de bedrijven voor EV, het afgelopen jaar maakte 55% al die keus. Het vierde kwartaal was dit zelfs 60%. Bedrijven in de financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en telecom lopen daarin zichtbaar voorop. De verandering in ons reisgedrag door het toegenomen thuiswerken lijkt voor veel bedrijven aanleiding om de samenstelling van hun wagenpark opnieuw te bekijken. Dat valt veelal samen met plannen voor verduurzaming.”

“Een andere belangrijke reden voor deze groei is dat bedrijven door zowel landelijk als lokaal beleid gedwongen worden kritisch naar de duurzaamheid van hun wagenpark te kijken. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht rapporteren van CO2-uitstoot per werknemer voor bedrijven met meer dan 100 man personeel. Maar ook de impact van milieuzones in de grote steden is reden om verduurzaming versneld door te voeren. Wat ook nog speelt is dat duurzame mobiliteit steeds belangrijker wordt in de war for talent. Heb je als werkgever geen heldere visie op duurzaamheid en ontbreekt een aantrekkelijk, flexibel en duurzaam mobiliteitsaanbod als onderdeel van het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, dan is de kans groot dat je de slag om talent verliest.”

Verder zagen we de effecten van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland ook in onze branche . Langere levertijden door onderdelen tekorten en gesloten fabrieken resulteerde in inflatie – en daarmee stijgende kosten voor voertuigmobiliteit. De energiecrisis zorgde voor veel vragen bij werkgevers en werknemers. Energieleveranciers bieden geen langdurige contracten meer. Dus welk tarief hanteer je voor thuisladen van je zakelijke auto? En wat vergoedt je eigenlijk als werkgever? Ook met het prijsplafond dat inmiddels van toepassing is.

Welke trends bepalen de markt op het gebied van duurzame mobiliteit in 2023?

“De energiecrisis is voorlopig nog niet opgelost. De gevolgen van alle maatregelen om deze crisis het hoofd te bieden zijn nog onduidelijk. Wat is precies de impact van het energieplafond voor bedrijven en particulieren? Heb je een flexibel contract met wisselende energietarieven, wat reken je dan af aan de laadpaal? Ondanks deze onzekerheden verwacht ik wel dat verduurzaming van zakelijke mobiliteit onverminderd doorzet. Waarbij het kostenaspect steeds belangrijker wordt. Niet onlogisch gezien de forse toename van brandstof en energie als onderdeel van de TCO het afgelopen jaar.”

Eric Westdorp, Manager Business Development

Wat kan Fleet Support betekenen in de transitie naar duurzame mobiliteit?

“We merken dat bedrijven heel graag willen verduurzamen, maar dat ze soms moeite hebben om de weg naar duurzame mobiliteit zelf uit te stippelen. Voor bijvoorbeeld overheden en semi-overheden, waar specifieke voertuigen en materiaal onderdeel uitmaken van het wagenpark, is dat vaak een nog grotere uitdaging. Wat komt er allemaal bij kijken, wat zijn de (on)mogelijkheden, aan welke kosten moet ik denken? Waar ze met name tegenaan lopen is het aantal aanbieders in het domein duurzame mobiliteit dat enorm toeneemt. Voor bedrijven die net pas starten is de markt onoverzichtelijk en niet altijd even transparant. Daarnaast zijn de gevolgen van verschillende mobiliteitscenarios’s vaak onvoldoende bekend. In dat gat van onzekerheid maakt Fleet Support het verschil.”

“Met onze succesvolle Move to Zero propositie, inmiddels al bij tientallen organisaties in binnen- en buitenland geimplementeerd, helpen we klanten een structuur neer te zetten waarmee ze hun duurzaamheidsambities kunnen realiseren. Met onze kennis en ervaring weten we precies welk zakelijk mobiliteitsaanbod aansluit bij de behoefte van werkgever en werknemers. En selecteren we ook de juiste mobiliteitspartners om invulling te geven aan de implementatie. Of het nu gaat om een leasemaatschappij, een leverancier van thuislaadvoorzieningen of van mobiliteitskaarten.”

Zijn er naast verduurzamingstrajecten nog andere actuele groei-activiteiten?

“Zeker. Naast de toename aan Move to Zero opdrachten verwacht ik ook dat we het komende jaar steeds meer koopkrachtanalyses voor onze klanten gaan uitvoeren. Veel bedrijven vragen zich namelijk af hoe ze moeten reageren op de huidige inflatie en energiecrisis. Wel of niet leasenormen indexeren en zo ja, met hoeveel dan en hoe om te gaan met de thuiswerkvergoeding? Met een koopkrachtanalyse kunnen we de koopkracht (hoeveel auto kan ik voor mijn normleasebedrag kiezen?) nauwkeurig bepalen. De grote hoeveelheid auto’s die door onze beheersoftware gaat, vormt hiervoor de perfecte benchmark. Daarnaast kunnen we ook de ontwikkeling van de koopkracht bij een klant volgen voor het maken van de juiste keuzes.”

Verduurzaming in de zakelijke autoleasebranche gaat snel. Wat merken jullie bij de grijze-kentekens?

“De versnelling richting duurzame mobiliteit zien we ook in het grijs-kenteken circuit. Ondernemers kiezen steeds vaker (bij onze klanten bij 1 op de 3 klanten) voor een duurzaam alternatief en niet meer voor de diesel. Opvallend is dat sommige ondernemingen met name kleine bestelwagens vervangen voor een geel kenteken, veelal SUV’s. Deze hebben ook een ruime laadruimte en de range is vaak voldoende.”

“Een interessante ontwikkeling is de bpm-vrijstelling voor grijs kentekens. Deze vrijstelling gaat namelijk vervallen op 1 januari 2025 voor voertuigen met een diesel of benzine aandrijving en moet gaan bijdragen aan de verduurzaming van het grijze wagenpark in Nederland. Het komt er op neer dat ondernemers dan bpm moeten gaan betalen op een bedrijfswagen. De verwachting is dat aanschafprijzen hierdoor 11 tot 12 duizend euro gaan stijgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de TCO die naar verwachting ca. € 180,- per maand gaat stijgen. Wat betekent dit voor de vervanging van het wagenpark? Met een voertuig die valt binnen de  EU5 en EU6 – emissienormering mag je de komende jaren nog de milieuzones is. Wij verwachten dan ook dat ondernemers nu nog snel een EU6 aanschaffen of juist doorrijden met de huidige dieselbus totdat er betere alternatieven zijn in 2026/2027. Dit laatste draagt niet bij in de versnelling naar duurzame mobiliteit.”

Relevant nieuws