Instroom LCV's bij klanten van Fleet Support wordt snel groener

In de wereld van zakelijke mobiliteit heeft een groene revolutie plaatsgevonden, en klanten van Fleet Support lopen daarin voorop. In 2018 bestond bijna 100% van alle bestelde lease bedrijfswagens (LCV's) nog uit dieselvoertuigen, gebaseerd op een uitgebreide database van meer dan 7000 bedrijfswagens. Maar in de eerste helft van 2023 is dat cijfer spectaculair gedaald tot iets meer dan 60%. En dit percentage blijft snel afnemen. Dit is niet alleen een positieve ontwikkeling, maar ook een noodzaak, gezien de toenemende regelgeving met betrekking tot zero emissie zones.

1. Van diesel naar duurzaamheid

2. Elektrificatie in de lift

3. Grafiek van verandering

4. Duurzaamheid als prioriteit

5. Onderneem actie

Van diesel naar duurzaamheid

Het is een opvallende trend: de verschuiving van dieselvoertuigen naar groenere alternatieven. Deze verandering wordt aangedreven door de groeiende bewustwording van milieukwesties en de noodzaak om te voldoen aan strengere milieuregels. Met zero emissie zones die opdoemen in steden over de hele wereld, is het duidelijk dat bedrijven moeten innoveren en verduurzamen om de mobiliteit van hun werknemers te waarborgen.

Elektrificatie in de lift

Een van de meest opvallende feiten is de opkomst van volledig elektrische voertuigen (Battery Electric Vehicles - BEV) en waterstofauto's (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV). In 2023 zal naar verwachting bijna 40% van de nieuw bestelde leaseauto's bij klanten van Fleet Support volledig elektrisch zijn. Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met 2022, waar slechts 26% van de nieuw bestelde auto's in Nederland volledig elektrisch was.

Grafiek van verandering

Deze groene revolutie wordt duidelijk weerspiegeld in onderstaande grafiek. Hierin is de sterke toename van BEV en FCEV te zien, terwijl de instroom van dieselauto's vrijwel tot stilstand is gekomen. Opmerkelijk is ook de lichte daling in het aandeel van plug-in hybridevoertuigen (PHEV).

Duurzaamheid als prioriteit

Bij klanten van Fleet Support staat duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst. Het streven naar groenere mobiliteit is niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische zet om te voldoen aan de nieuwe eisen van de mobiliteitswereld. Om bedrijven te helpen bij deze transitie, biedt Fleet Support het 'Move to Zero Emission' programma aan. Dit programma is gericht op het versnellen van de overgang naar duurzame mobiliteit en helpt bedrijven bij het maken van weloverwogen keuzes.

Onderneem Actie

Richt u zich op een milieuvriendelijke toekomst en staat duurzame mobiliteit bovenaan uw prioriteitenlijst, dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met Youri van Gogh. Hij informeert u graag over ons 'Move to Zero Emission' programma, maar ook over diverse adviestrajecten die wij bij tal van organisaties mogen begeleiden. De verschuiving naar groenere LCV's is niet enkel een trend, maar een essentiële stap om de toekomst van zakelijke mobiliteit vorm te geven en tegemoet te komen aan de steeds strenger wordende milieuvoorschriften.

Relevant nieuws