Prinsjesdag 2023. De belangrijkste feiten op een rij.

Prinsjesdag 2023 & Mobiliteit

Rondom het thema mobiliteit zijn dit de belangrijkste ontwikkelingen:

·        Verhoging reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2023 al gestegen van 0,19 naar 0,21 cent per kilometer. Per 1 januari 2024 mag de werkgever € 0,23 per kilometer belastingvrij uitbetalen.

·        Brandstofaccijns

De brandstofaccijns is sinds april 2022 verlaagd. In juli 2023 is deze verlaging weer gedeeltelijk terug gedraaid. De plannen zijn nu om op 1 januari weer terug te gaan naar het oorspronkelijke niveau. Een liter benzine wordt dan 21 cent duurder en een liter diesel 13,5 cent. Een groot deel van de Kamer is tegen het terugdraaien van de accijnsverlaging. Het kan dus nog dat de Kamer voor de plannen gaat liggen en de verhoging niet doorgaat.

·        Bijtelling

De bijtelling voor leaseauto’s blijft ongewijzigd. Deze is in 2024 nog steeds 22%. Dit geldt voor alle auto’s die CO2 uitstoten, inclusief (plug-in) hybride auto’s. De bijtelling voor volledig elektrische auto’s is 16% in 2023. Er is wel een bijtellingscap: het drempelbedrag is € 30.000,- van de cataloguswaarde. Daaronder is de bijtelling 16%, daarboven 22%.

·        BPM personenauto's

Het kabinet is voornemens de bpm op personenauto’s met ongeveer € 200,- te verhogen. Op dit moment (2023) is het vaste bpm-deel € 400,-,. Het overige deel is variabel en afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Het vaste deel wordt per 1 januari 2024 verhoogd tot € 440,- en vanaf 1 januari 2025 € 600,- Met deze maatregel worden nieuwe en geïmporteerde personenauto’s duurder. Door een subsidieregeling wordt het goedkoper om te kiezen voor een tweedehands elektrische auto. 

·        Motorrijtuigenbelasting (MRB) campers

Eigenaren van campers gaan meer wegenbelasting betalen. Dit tarief wordt verdubbeld. Nu betaalt een eigenaar van een camper 25% van het normale wegenbelastingtarief. Dit wordt 50% van het reguliere wegenbelastingtarief. 

·        Vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnement van loonheffing

Er zijn op dit moment twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen van werkgevers aan werknemers. Deze regelingen zijn op onderdelen administratief zeer bewerkelijk. Goed nieuws! Ze worden vervangen door één vrijstelling. Het is niet meer van belang of de kaart vergoed, verstrekt of ter beschikking wordt gesteld.

·        Beperking oldtimervrijstelling

Voor een oldtimer van 40 jaar of ouder hoeft geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden. Vanaf 2028 wordt deze regeling afgebouwd. Vanaf dat jaar is de regeling alleen nog geldig voor oldtimers van voor 1988. De regeling schuift dus niet meer ieder jaar op.

 

Plannen EV en grijs kenteken

Nog steeds actueel zijn de plannen rondom grijs kenteken voertuigen en de wegenbelasting op elektrische voertuigen. Dit is vorig jaar al gepresenteerd, maar herhalen wij graag nog een keer:

·        Grijs kenteken & BPM berekening bestelauto’s

Per 1 januari 2025 verdwijnt de grijskentekenregeling voor ondernemers. Er is dan geen vrijstelling meer van BPM. De BPM wordt vanaf die datum berekend op basis van de CO2-uitstoot van de bestelauto. Zo werkt dat nu ook bij personenauto’s. Overigens geldt bovenstaande BPM regeling niet voor emissievrije bestelauto’s. Daarvoor blijft de vrijstelling van kracht; een extra stimulans om te werken aan duurzame mobiliteit.

·        Verhoging motorrijtuigenbelasting bestelauto's

Ondernemers betalen op dit moment, onder voorwaarden, minder motorrijtuigenbelasting voor de bestelauto. Dit verlaagde tarief wordt per 1 januari 2025 verhoogd met 15%. Per 1 januari 2026 komt daar nog eens 6.96% bovenop.

Lees hier meer over de veranderingen voor bedrijfswagens en welke afwegingen u kunt maken hiermee om te gaan.

·        Motorrijtuigenbelasting (mrb) voor EV

Het is al eerder gecommuniceerd, maar voor de volledigheid zetten we het bij deze ontwikkelingen: De wegenbelasting op elektrische voertuigen wordt per 2025 verhoogd naar 25% van het reguliere tarief. In 2026 geldt het volledige tarief (100%). 

Relevant nieuws