Energieplafond en thuisladen: Wat adviseert Fleet Support aan werkgevers?

Met ingang van 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor elektriciteit komt het er op neer dat tot een maximaal jaarlijks verbruik van 2.900 kWh (‘het energieplafond voor stroom’) het maximale tarief verlaagd wordt tot € 0,40 per KWh. Komt het energieverbruik boven dit plafond, dan betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in hun eigen energiecontract.

Fleet Support begrijpt dat dit vragen oproept bij werkgevers. Welk stroomtarief moet worden aangehouden voor de vergoeding aan de medewerker voor het thuisladen van een elektrische auto? Wij zochten het voor u uit en delen graag ons advies.

Welke vergoeding moet ik als werkgever betalen aan mijn medewerkers voor thuisladen van een zakelijke elektrische auto?

Fleet Support adviseert: Vergoed de energiekosten van het laden van de zakelijke auto op basis van het tarief zoals opgenomen in het energiecontract van de betreffende medewerker. Met andere woorden: maak geen onderscheid in onder/boven energieplafond.

Toelichting
Wanneer een medewerker een volledig elektrische auto heeft, komt het jaarlijkse totale energieverbruik van de medewerker vrijwel zeker boven het energieplafond van 2.900 kWh. Dit is als volgt berekend:

Voorbeeld auto: Skoda Enyaq iV 60
Jaarkilometrage: 25.000km
Verbruik: 17,6 kWh per 100 km (bron: ev-database.nl)
Aandeel thuisladen: 50%

Energieverbruik = (25.000/100) * 17,6 * 50% --> Dit betekent een energieverbruik van 2.200 kWh voor het thuisladen van de elektrische auto.

Boven op de 2.200 kWh voor het thuisladen komt het overige energieverbruik van het huishouden. Dat bedraagt gemiddeld 1.800 kWh voor een 1-persoonshuishouden en 4.000 kWh voor een 4 persoonshuishouden. Door het tarief uit het energiecontract te hanteren als basis voor de vergoeding, blijft het thuisladen kostenneutraal voor de medewerker.

Moet ik als werkgever nog wel toestaan dat mijn medewerkers thuisladen nu de tarieven oplopen?

Fleet Support adviseert: Ja, zeker als de laadvoorziening al geplaatst is en ondanks de hogere tarieven ten opzichte van lokaal laden.

Toelichting
Gaat uw medewerker met een thuislader toch 'op straat' laden, dan houdt deze feitelijk 2 laadvoorzieningen bezet. Daarmee hebben bewoners zonder eigen laadvoorziening dus geen laadvoorziening beschikbaar. Dit werkt niet bevorderlijk in de totale transitie naar elektrisch vervoer. Doordat we u als werkgever adviseren de kWh-prijs uit het energiecontract van de medewerker te hanteren als vergoeding voor het thuisladen, blijft thuisladen kostenneutraal voor de medewerker.

 

Disclaimer: De adviezen zijn gebaseerd op de informatie die Fleet Support tot nu toe ter beschikking heeft. Fleet Support houdt u op de hoogte mocht dit advies wijzigen op basis van nieuwe inzichten.

Relevant nieuws