Stijgende leaseprijzen: Autokeuze voor leaserijders staat onder druk

Leasetarieven stijgen fors. In het laatste kwartaal van 2022 tot wel 13% voor benzineauto’s en 14% voor elektrische auto’s. Wat betekent dit voor de autokeuze voor uw medewerkers? 

Het leasebudget voor medewerkers is vaak afhankelijk van de functie en salarisschaal en wordt uitgedrukt in het norm leasebudget; het bedrag waarvoor een medewerker een auto kan uitzoeken. Maar wat is een marktconforme hoogte van deze normbudgetten? Hoe verhouden de salarisschalen zich ten opzichte van het normbudget? Zeker in deze tijd waarin we te maken hebben met forse prijsstijgingen en de noodzaak om personeel aan te trekken, is het voor veel organisaties belangrijk hier kritisch naar te kijken. 

Benchmark

Regelmatig benchmarken wij hoe organisaties presteren ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Op basis van meer dan 60.000 leasevoertuigen in onze eigen database en de autokeuzelijsten bij onze klanten hebben wij goed zicht op de marktontwikkelingen. 

Interessante conclusie: In alle leasecategorieën staat het aanbod van beschikbare modellen onder druk. Vooral in de laagste klassen is het aantal te kiezen auto’s fors lager. Indexatie van de norm leasebudgetten is noodzakelijk om koopkracht behoud van uw medewerkers zeker te stellen, maar met hoeveel dan?

 

Leasetarief

De opbouw van een leasetarief bestaat uit verschillende componenten. De aanschafprijs van een voertuig enerzijds en de restwaarde anderzijds bepalen de afschrijving. Daarnaast hebben we o.a. te maken met de kosten voor onderhoud en banden, rente, verzekering en brandstof- en energieprijzen. De voornaamste redenen van de huidige leaseprijsstijging zijn:

 

 1) Prijsstijging van voertuigen

Auto’s zijn simpelweg fors duurder geworden in alle categorieën. Met name in de prijscategorie t/m € 25.000,- zien wij een stijging van de consumentenprijs van 

13%

 ten opzichte van 2020. Deze stijging heeft direct invloed op de hoogte van de afschrijving, de verzekeringspremie en de rentekosten (en wordt maar deels gecompenseerd door een hogere restwaarde).

 2) Rente

De rente stijgt (t.o.v. 2021 met +2,5%-punt); dit is een belangrijk onderdeel van het leasetarief. Een rentestijging van 2,5%-punt staat bij een cataloguswaarde van € 30.000,- gelijk aan een leaseprijsstijging van ca. € 45,- per maand. 

 3) Energieprijzen (brandstof en elektriciteit)

Door mondiale ontwikkelingen fluctueren de energieprijzen continu; dus ook de koopkracht van medewerkers. Wij adviseren de energiecomponent in het normleasetarief vast te zetten op een 12-maandelijks gemiddelde en deze periodiek te updaten. 

Door bovenstaande ontwikkelingen is de gemiddelde stijging van de leasetarieven voor benzineauto’s 16% en voor elektrische auto’s 10% (CBS-cijfers). Voor de leaserijder betekent dit dat veel automodellen niet meer in het normbudget vallen. Minder keuze dus voor de werknemer. 

Verschil in aantallen beschikbare modellen per leasecategorie | BEV 2023 versus 2022

Wat te doen?

Wat is verstandig om te doen als werkgever? De normleasebudgetten verhogen? Past dit wel in het totale kostenplaatje?

Kijk kritisch naar de marktsituatie

Belangrijk is om kritisch te kijken hoe de regeling in uw organisatie zich verhoudt ten opzichte van de markt. En natuurlijk ten opzichte van uw eigen salarishuis met bijbehorende norm leasebudgetten. Wij adviseren niet om ‘klakkeloos’ de leasenormen te indexeren conform de inflatie. De huidige prijsstijging heeft namelijk met veel factoren te maken. 

Begin met een koopkrachtanalyse

Een koopkrachtanalyse geeft inzicht in de verhouding van de beschikbare norm leasebudgetten binnen uw organisatie ten opzichte van de markt. U weet waar uw bedrijf staat en wat uw “concurrentiekracht” is op de arbeidsmarkt. Ook op medewerkersniveau analyseren wij de koopkracht; kan de medewerker nog wel de gewenste referentieauto binnen een bepaalde leasecategorie rijden? Op basis van deze resultaten kunt u de juiste vervolgstappen bepalen. 

 

Wilt u meer informatie over een benchmark voor uw eigen organisatie?

Youri van Gogh
Key Accountmanager Fleet Support
externalId=fleetsupport-co2-rapportage-verplicht-9.0.1&filter[active]=1

Relevant nieuws

externalId=fleetsupport-co2-rapportage-verplicht-10.0.1.1.0.1.1&filter[active]=1

Handige documenten

Wij hebben enkele handige en interessante documenten voor u geselecteerd.
externalId=fleetsupport-co2-rapportage-verplicht-11.0.1.1.0.1.1&filter[active]=1&filter[type]=3

Whitepaper Single vs Multi Vendor

Whitepaper Smart Mobility NL

Whitepaper Ga toch fietsen

Brochure FleetSupport NL