Home>Fleet & Mobility Management

Fleet & Mobility Management

Uitbesteden met een gerust gevoel

Ontdek kansen

Wagenparkbeheer wordt steeds complexer

Wagenparkbeheer vraagt steeds meer van u. Denk bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen, verduurzaming, flexibilisering of Mobility As A Service (MAAS). Of de continu veranderende wet- en regelgeving. Dat alles heeft ook veel impact op uw kostenmanagement, terwijl mobiliteit al een aanzienlijke kostenpost is. Wagenpark beheren evolueert dan ook razendsnel naar mobiliteit regisseren. Fleet Support biedt u daarvoor de vereiste structurele, specialistische ondersteuning en een flexibele ICT-oplossing.

Wagenparkbeheer in optima forma

Uitbesteding van het fleet management betekent dat u het operationele en/of tactische beheer van uw wagenpark laat uitvoeren door Fleet Support. Simpel gezegd: u bepaalt het beleid en wij voeren het voor u uit. Alles wordt tot in detail voor u geregeld met een compleet dienstenpakket. Van administratie, operationeel beheer en tactische controles tot tactisch management en strategisch advies. Het resultaat: zorgeloze mobiliteit tegen de laagst mogelijke total cost of mobility.

Waarmee kunnen we u helpen?

Lease Rate Monitor

 Bekijk mogelijkheden

International Lease Rate Monitor

 Bekijk mogelijkheden

Fleet Management

 Bekijk mogelijkheden

Integraal Fleet & Mobility Management

 Bekijk mogelijkheden

LeasePriceChecker

 Bekijk mogelijkheden