Prinsjesdag! De belangrijkste feiten op een rij.

Rondom het thema mobiliteit zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • Verhoging reiskostenvergoeding

De signalen stonden al eerder op groen, maar nu is het definitief: de maximale onbelaste reiskostenvergoeding wordt stapsgewijs verhoogd. Per 1 januari 2023 mag de werkgever € 0,21 per kilometer belastingvrij uitbetalen. Een jaar later, vanaf 1 januari 2024, gaat deze vergoeding naar € 0,22 per kilometer.

  • Brandstofaccijns

Sinds april 2022 is de accijns op brandstof verlaagd. Deze verlaging wordt verlengd tot 30 juni 2023. Het tarief gaat daarna weer stapsgewijs omhoog.

  • Grijs kenteken & BPM berekening bestelauto’s

Per 1 januari 2025 verdwijnt de grijskentekenregeling voor ondernemers. Er is dan geen vrijstelling meer van BPM. De BPM wordt vanaf die datum berekend op basis van de CO2-uitstoot van de bestelauto. Zo werkt dat nu ook bij personenauto’s. Overigens geldt bovenstaande BPM regeling niet voor emissievrije bestelauto’s. Daarvoor blijft de vrijstelling van kracht; een extra stimulans om te werken aan duurzame mobiliteit.

  • Verhoging motorrijtuigenbelasting bestelauto's

Ondernemers betalen op dit moment, onder voorwaarden, minder motorrijtuigenbelasting voor de bestelauto. Dit verlaagde tarief wordt per 1 januari 2025 verhoogd met 15%. Per 1 januari 2026 komt daar nog eens 6.96% bovenop.

  • Bijtelling

De bijtelling voor leaseauto’s in 2023 is 22%. Dit geldt voor alle auto’s die CO2 uitstoten, inclusief (plug-in) hybride auto’s. De bijtelling voor volledig elektrische auto’s is 16% in 2023. Er is per 1 januari 2023 wel een bijtellingscap: het drempelbedrag is € 30.000,- van de cataloguswaarde. Daaronder is de bijtelling 16%, daarboven 22%.

  • Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat waarschijnlijk van € 2,- naar € 2,13. Daarmee volgt het de zogenaamde tabelcorrectiefactor. Het definitieve bedrag wordt eind december bekend gemaakt.

  • Subsidie aankoop EV voor particulieren

Koopt of least een particulier een elektrische personenauto in de kleinere of compacte klasse, dan komt zij in aanmerking voor een subsidie: de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). De subsidiepot voor 2022 is op, maar vanaf 2 januari 2023 om 09.00 uur kan de subsidie weer worden aangevraagd. In totaal is er in 2023 € 67 miljoen beschikbaar voor nieuwe elektrische personenauto's en € 32,3 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto's. Voor nieuwe auto's is € 2.950,- per auto beschikbaar, voor gebruikt is dat € 2.000,-

  • In voorbereiding: Vanaf 2024 verplicht alle nieuwe leaseauto's elektrisch

Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, heeft tijdens prinsjesdag de concept-Klimaatnota aangeboden. Deze nota is een verantwoording van het uitgevoerde klimaatbeleid en geeft nieuwe voorstellen om de klimaatdoelen te halen. In deze conceptnota wordt duidelijk dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden. Extra maatregelen zijn noodzakelijk. 1 van de maatregelen die wordt voorgesteld is versnelde verduurzaming van het zakelijk wagenpark. De mogelijkheden worden verkent om per 2024/2025 een normering in te stellen waarbij alle nieuwe zakelijke auto's emissievrij moeten zijn. In het voorjaar van 2023 wordt duidelijk of deze maatregel verplicht gaat worden.

Relevant nieuws